Privacyverklaring

Privacyverklaring Oppasservice Mika
21-03-2021

Oppasservice Mika gevestigd aan de Bodemsweg te Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Inhoud

 • Contactgegevens
 • Persoonsgegevens die wij verwerken
 • Waarom Oppasservice Mika gegevens nodig heeft
 • Hoe lang Oppasservice Mika jouw gegevens bewaart 
 • Delen met anderen
 • In kaart brengen websitebezoek
 • Google analytics
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


1. Contactgegevens:

Postadres: Bodemsweg 3a, 6225ND te Maastricht

Vestigingsadres: Bodemsweg 3a, 6225ND te Maastricht
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 
Telefoon: +31 (0) 6 84 43 44 30 (Karin Costongs & Milou Regout)

E-mailadres: [email protected]
Website van Oppasservice Mika: www.mika-oppasservice.nl 

Vragen over het privacybeleid van Oppasservice Mika kunnen aan mw. K Costongs & M Regout gesteld worden en zij zijn te bereiken via [email protected]

2. Persoonsgegevens die wij verwerken:

Oppasservice Mika verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Oppasservice Mika verstrekt. Oppasservice Mika kan de volgende persoonsgegevens verwerken:


Gezinnen:

 • Voor- en achternaam
 • Voor- en achternaam kinderen
 • Geboortedatum kinderen
 • Geslacht kinderen
 • Bijzonderheden kinderen (rondom gezondheid, bevalling, geboorte)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Via welk contact je bij ons bent gekomen
 • Afgenomen diensten


Oppas:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Je CV
 • De opleiding die je volgt
 • Je polisnummer aansprakelijkheidsverzekering 
 • VOG
 • Contactgegevens van 2 referenties
 • Noodnummer
 • Via welk contact je bent gekomen


Algemeen:

Je Ip-adres
 Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

3. Waarom Oppasservice Mika gegevens nodig heeft

Oppasservice Mika verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Oppasservice Mika uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit de diensten die Oppasservice Mika aanbiedt; het maken van een juiste match tussen gezin en oppas.

Verder verwerkt Oppasservice Mika jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van de aanvraag
 • Het afhandelen van jouw betaling 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Het doen van marktonderzoek en marketing- en verkoopactiviteiten (ook na beëindiging van het contract) ten behoeve van de dienstverlening en de verkoop van producten en diensten van Oppasservice Mika.

Oppasservice Mika analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

Oppasservice Mika verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Daarnaast zijn er nog de gegevens die de nanny’s nodig hebben om goede zorg te kunnen leveren. Hierbij is een deel van de persoonsgegevens nodig, bijvoorbeeld je naam, telefoonnummer, adres en specifieke gegevens van jouw kinderen. Telefoonnummer en email adres versturen we alleen met uitdrukkelijke toestemming. Daarnaast hebben de nanny’s ook gegevens nodig over de hulpvraag en thuissituatie zodat ze goed weten wat zij moeten doen.

Een deel van de zorginformatie verandert over tijd. 

Oppasservice Mika en de oppas houden elkaar op de hoogte via whatsapp en email.  Zo zorgen wij ervoor dat iedereen die bij de zorg van jouw kinderen betrokken zijn op de hoogte gebracht kunnen worden hoe de nachten verlopen en eventuele potentiële risico’s kunnen worden gesignaleerd. 

De nanny’s zijn goed geïnstrueerd over wat wel en niet over whatsapp mag worden gecommuniceerd. Er zal dan ook geen privacygevoelige informatie in worden opgenomen die niet tot doel heeft de zorg te verbeteren.

4. Hoe lang Oppasservice Mika jouw gegevens bewaart

Oppasservice Mika bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  Zo worden al de bij 2. genoemde persoonsgegevens bewaard, tot zeven jaar na beëindiging van de dienstverlening. Daarna worden de gegevens binnen één jaar onherleidbaar geanonimiseerd.

5. Delen met anderen

Oppasservice Mika verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uitsluitend de medewerkers in dienst van Oppasservice Mika die daartoe zijn aangewezen door Oppasservice Mika en die voor het uitoefenen van hun werk toegang nodig hebben tot deze gegevens. Oppasservice Mika maakt gebruik van leveranciers (te noemen:) die in principe ook bij deze gegevens kunnen; dit is overeenkomstig met de AVG afgedekt in verwerkersovereenkomsten.


6. In kaart brengen websitebezoek

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op de website van Oppasservice Mika worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Oppasservice Mika gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 7. Google analytics

Oppasservice Mika maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Oppasservice Mika te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Oppasservice Mika heeft hier geen invloed op.

Oppasservice Mika heeft Google geen toestemming gegeven om via Oppasservice Mika verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Oppasservice Mika en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected] 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 1 week, op jouw verzoek.

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Oppasservice Mika neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Oppasservice Mika maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Oppasservice Mika via [email protected]